Coresolvers

Hoe voel je jezelf op de schaal van…

Op de zoekterm ‘How do you feel today scale‘ biedt Google tal van schalen waarop je kunt aangeven hoe je jezelf voelt.

Bij situaties waarin een groep niet zo spraakzaam is kun je deze schalen handig gebruiken bij de check-in vraag ‘Hoe voel je jezelf vandaag?’
Eventueel kunnen antwoorden in de chat worden gegeven.
Als voorzitter/leidinggevende ga je hierin voor.

Ross

(sitcom ‘Friends’)

How was your day - scale Ross

Sheep

How do you feel scale sheep

Betere gesprekken

Dat klinkt logisch, maar is het in praktijk niet. Als alles wat van belang is gezegd én gehoord kan worden, dát is het betere gesprek. Daarmee geef je niet alleen ruimte aan weerstand, maar ook aan alle ervaring, kennis, expertise en ideeën. Oftewel… aan het potentieel van de groep.

Inclusieve besluiten

Draagvlak ontstaat niet zomaar. Te snel genomen besluiten leiden regelmatig tot spanning, weerstand en conflict. Als alle stemmen ruimte krijgen, en de wijsheid van de minderheid wordt toegevoegd bij een te nemen besluit, leidt dat tot écht gedragen besluiten.

Succesvolle teams

… ontstaan als teams en leidinggevenden in staat zijn open gesprekken met elkaar te voeren, gedragen besluiten te nemen en waar nodig vruchtbare conflicten met elkaar aan te gaan. Met als doel daar met elkaar beter van te worden. Harmonie is immers niet de afwezigheid van conflict, maar het vermogen het conflict constructief met elkaar aan te gaan.

CoResolvers Linda Pieters
CoResolvers Stephanie van Rossum

CoResolvers

Als het om samenwerking en succesvolle teams gaat, valt volgens ons van de natuur veel te leren. Neem bijvoorbeeld de spreeuw: magisch, hoe die in een groep met anderen als één beweegt.

Een spreeuw vertrouwt er blindelings op dat hij samen met anderen zijn ‘netwerk’ kan creëren. Vloeiend, luchtig en speels; zonder zichzelf tekort te doen. En tezamen vormen ze één krachtig geheel, elkaar beschermend tegen gevaren van buiten.

Hoe mooi is het als iedere organisatie, groep of team zó kan opereren.

Dat is precies wat ons drijft. En waarom we het beeld van vliegende spreeuwen als symbool voor CoResolvers hebben gekozen.

Want, in essentie nodigt CoResolvers dáártoe uit:
Het creëren van ruimte waarin iedere stem, ieder individu, kan worden gehoord. Zodat het geheel nóg krachtiger wordt en letterlijk en figuurlijk vloeiend kan gaan bewegen.

Ons Adres

Linda Pieters
Crapoel 6
6271 NW Gulpen

Stephanie van Rossum
Schiermonnikoog 11
3524 AH  Utrecht

Contact

Linda Pieters
(06) 36 582 522

Stephanie van Rossum
(06) 18 728 666

E-mail sturen?
Klik hier.